waterwikipedia
Name of artefact
Temple de Sant Aniol de Finestres
Abstract
Small Roman temple located in subsoil of the church of Sant Aniol de Finestres. The conserved part seems to be part of a small temple in antis of 3'40m. on side with a floor of opus signinum decorated with tesserae. Its proximity to the source of the river seems Llémena link him to a water cult. Your dating is placed in the ss.II-BC
Location
 
Dating
 
General
features
Relationship
 
Present
context
Artefact
description
Virtual
tour
Documentation
 
Biblio
 
Sitography
 
Author
 
Wiki
 
Country: Spain
Region: Catalunya
District: Girona
Municipality: Sant Aniol de Finestres
Century: -1
Year:
Age: Antígua-Romana
Typology of artefact: temple
Related items: Temple,sacre
Category of use: sacred use
Technical function: other
Relationship with other artefacts and elements related to water:
No integrable.
Hydrological and morphological aspects:
Tample situat a la vall on neix el riu Llémena
Landscape aspects:
Les restes del temple se situen sota l'església de sant Aniopl de Finestres, integrada dins un petit nucli urbà
Architecture: Petit etemplet del que es conserva una cambra rectangular d'uns 3,40 metres de llargada, orientat Nord-est / Sud-oest, de la qual només es conservaren un parell de pedres del mur nord, unides en sec i sobre les quals entregava el paviment. Aquest presentà una decoració amb tessel·les blanques irregulars de pedra calcària, amb algunes de color negre i gràcies al qual va ser possible la datació de l'edifici (entre el segle II i el segle I aC). Les tessel·les presentaven un motiu geomètric molt freqüent, amb una retícula romboïdal central amb unes mides de 2,60 metres de llargada, emmarcada per un meandre de greques de 42 centímetres d'amplada. El motiu del paviment és un dels més habituals, present a Roma amb anterioritat al 100 aC i, per la seva complexitat, molts cops reservat a decorar els terres de les estances més importants. Entre les greques i el mur de l'estança, trobem un espai del terra completament llis de 38/40 centímetres d'amplada, quedant el motiu central del paviment centrat en relació als murs de la cambra. El tipus de paviment que es va localitzar a Sant Aniol de Finestres ens parla d'un espai que implica una certa rellevància a nivell públic. Les petites dimensions de la cambra no han de suposar un problema, donat que els sacellum, edificis religiosos de petites dimensions, són molt freqüents per tot el territori de l'imperi.
Materials used: Pedra pels murs. Paviment d'opus signinum amb tessel·Les
Building Technique: Murs de blocs de pedra irregulars lligats en sec.
Transformations: Només es detecta uina fase constructiva.
Present state: inactive
Ownership: no
Ties: no
Accessibility: no
Usability: no
State of preservation: ruin
Virtual Tours of the water artefacts:
Rural use (Rurale)
Sacred use (Sacro)
Documentation (photo, iconography, cartography, functional diagram of the artefact etc.):
ESTEBA, J . Intervenció a l'església parroquial de Sant Aniol de Finestres, La Garrotxa. A:IV Jornades d'Arqueologia de les comarques de Girona . Figueres .1998, p.287-296
Name: Lluís
Surname: Palahí
Institution affiliation: Laboratori d'Arqueologia i Prehistòria (Universitat de Girona)
Email:
Nome:
Testo: