waterwikipedia
Name of artefact
Nimfeu Teatre
Abstract
The construccion of this monumental area occurs in the first century AD. This enclosure is characterized by the large pool that occupies the central area and presents an architectural discourse surrounding the source. The nymphaeum open over a long blank wall with pilasters, architecturally decorated the natural slope. The site remains in use until the late second century AD. It has been hypothesized that this monumental work was an embellishment of an earlier source fed by the underground aqueduct located at c/Gasometre. This source would receive the water coming from the Republican decumanus, preserved under the structures of the theater. The water gives this space a whole ideological significance. Water acts as an element that helps to enhance the built environment discourse, shows how the architectural elements can say much more than its structure shows at a glance, as well as the iconographic elements, which are also favored by the symbolic contribution of water.
Location
 
Dating
 
General
features
Relationship
 
Present
context
Artefact
description
Virtual
tour
Documentation
 
Biblio
 
Sitography
 
Author
 
Wiki
 
Country: Spain
Region: Catalunya
District: Tarragona
Municipality: Tarragona
Century: 1,2
Year:
Age: Epoca romana
Typology of artefact: nymphaeum
Related items: Fountain
Category of use: playful use
Technical function: distribution
Relationship with other artefacts and elements related to water:
Captació artificial (cuniculus), cova urbana
Hydrological and morphological aspects:
El nimfeu s'alimentava a través d'un cuniculus d'un petit llac subterrani que ocpava la zona central de la ciutat romana
Landscape aspects:
Ubicat en un entorn urbà, dins un solar envoltat d'edificis moderns. Aprofita el pendent natural del terreny, de cara a la costa
Architecture: Conjunt estructurat a l'entorn d'una gran bassa que ocupa la zona central i que, a través de la monumentalització del punt de captació natural, conforma un discurs arquitectònic al voltant de la font. El nimfeu, obert al llarg d'un llarg mur cec amb pilastres, decora arquitectònicament el desnivell natural. El circuit que realitzava l'aigua tenia el seu inici en la font natural de la roca, per posteriorment quedar recollida en una bassa dins de la cambra. La seva sortida es realitzava a través d'un canal que comunicava la font amb la part superior de la gran piscina. A cada costat de la càmera central que dóna sortida a l'aigua, es van trobar dos basaments de grans dimensions, de forma quadrangular. Entre les troballes realitzades durant l'excavació, cal destacar fragments d'un cílix monumental realitzat en marbre del Proconès . Aquesta gran cratera podia formar part de la decoració del nimfeu, sobretot per la troballa de les bases quadrangulars i el paper que aquestes jugarien com a suport per les crateres.
Materials used: Pedra lligada amb morter.
Building Technique: Edificat en opus caementicium i revestiments d'opus signinum
Transformations:
Present state: inactive
Ownership: yes
Ties: no
Accessibility: no
Usability: no
State of preservation: ruin
Virtual Tours of the water artefacts:
Playful use (Ludico)
Documentation (photo, iconography, cartography, functional diagram of the artefact etc.):
Roca, M., 1983; Teatro romano, a Arqueología 82, Ministerio de Cultura, Madrid. Roca, M., Mar, R., 1984; Teatro romano, a Arqueología 83, Ministerio de Cultura, Madrid. Roca, M., 1983; Teatre romà de Tarragona: treballs arqueológics 1982-1983, a Tribuna d'Arqueologia 1982-1983, Departament de Cultura de la Generalitat, 97-101. Loza Azuaga, M. L., 1994: "El agua en los teatros hispanoromanos: elementos escultóricos" Habis, 25, 263-284. Macias, J. Mª, Puche, J. M. 2004: "El cuniculus de Tàrraco: tècnica i anàlis d'una obra amagada" a Tàrraco i l'aigua, MNAT, Tarragona, 37-50. Roca, M., 1993; Teatre romà, Tarragona, a Anuari d'Intervencions Arqueològiques a Catalunya. Època romana i Antiguitat tardana. Campanyes 1982-1989, Barcelona, 251. Mar, R., Roca, M., Ruiz de Arbulo, J. 1993, "El teatro romano de Tarragona: un problema pendiente" Cuadernos de arquitectura romana, 2,11-23. Macias Solè et al, 2007; Macias Solé,J.M., Fiz Fernández, I., Piñol Masgoret, Ll., Miró Alaix, M.T., Guitart Duran, J., Planimetria arqueològica de Tarraco, 2007, fitxa 483. Koppel , E. Mª., Rodà, I., 1996; Escultura decorativa de la zona nororiental del Conventus Tarraconensis, a II Reunión sobre escultura romana en Hispania (1995), Tarragona, 135-181.
Name: Lluís
Surname: Palahí Grimal
Institution affiliation: Laboratori d'Arqueologia i Prehistòria(Universitat de Girona)
Email:
Nome:
Testo: