waterwikipedia
Name of artefact
Mas Castell de Porqueres
Temple de Porqueres
Abstract
Very near to the parochial church of Porqueres are the remains of an early Christian church that was built over a Roman Republican temple. Of this last building are preserved walls of the basement and some different architectural elements that allow the reconstruction of a temple of the Tuscan type. The temple is located beside the lake of Banyoles and has been linked with a cult associated to fertility and water.
Location
 
Dating
 
General
features
Relationship
 
Present
context
Artefact
description
Virtual
tour
Documentation
 
Biblio
 
Sitography
 
Author
 
Wiki
 
Country: Spain
Region: Catalunya
District: Girona
Municipality: Porqueres
Century: -1
Year:
Age: Antigua, romana
Typology of artefact: temple
Related items: sacre
Category of use: sacred use
Technical function: other
Relationship with other artefacts and elements related to water:

Hydrological and morphological aspects:
El monticle del Castell de Porqueres està limitat pel seu costat sud pel Rec de la Font del Ferro i per l'Est per l'Estany de Banyoles. Actualment l'envolten terres baixes, que havien estat aiguamolls i que encara s'inunden fàcilment. Forma part del circ muntanyós de St. Patllari, constituït per una cadena principal i tot un seguit de petits turons (turó de Montalt, de Matella, del Forcaire, del Frigolé, de Vinyaplana), apareguts gràcies a la fàcil erosió del terreny.l'àrea nord-est del conjunt arqueològic de Porqueres.
Landscape aspects:
Situat a l'interior d'una finca privada
Architecture: Del temple es conserven el basament, molt emmascarat per edificacions posteriors i alguns elements dispersos (capitells i motllures)
Materials used: Gres pels elements arquitectònics i pedra local pel basament
Building Technique: Basament de pedra lligada en sec. L'alçat havia de ser en blocs de pedra ben tallats com mostren els elements conservats
Transformations: Reconvertit en una església cristiana
Present state: inactive
Ownership: no
Ties: no
Accessibility: no
Usability: no
State of preservation: ruin
Virtual Tours of the water artefacts:
Rural use (Rurale)
Sacred use (Sacro)
Documentation (photo, iconography, cartography, functional diagram of the artefact etc.):
Burch,J.;Nolla,JM;Sagrera,J.; Vivó,D. i Sureda,M. "Els temples i els cementiris antics i altmedievals de mas Castell de Porqueres", Banyoles,1999
Name: Lluís
Surname: Palahí
Institution affiliation: Laboratori d'Arqueologia i Prehistòria (Universitat de Girona)
Email:
Nome:
Testo: